استافیل

طبقه بندي موضوعي

بعد از سه ماه میاد.

میبینی ش ، شده پوست و استخوون!

اغراق نیست !

به واقع یه اسکلت شده که یه لایه پوست روش کشیدن...!

استخوون دنده هاشو به وضوح می بینی!

استخوون گونه هاش زده بیرون ، به وضوح می بینی...!

...

شوکه می شی...

از چهره ش...

از ظاهرش...

حالت بد می شه...

حال همه بد می شه!


به سختی جلوی اشکاتو می گیری تا بقیه هم حالشون بدتر از اینی که هست نشه!


یه گوشه ی خلوت پیدا می کنی

گریه می کنی

و

به حکمت کارهای خدا فکر می کنی!

مثل همیشه ،

سر در نمیاری از حکمتش...پ.ن :

ببخشید

باید نوشته می شد

نه برای شما

برای خودم...