استافیل

طبقه بندي موضوعي

۱ مطلب با موضوع «طراحی و نقاشی» ثبت شده است

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی
اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی


آه از نفس پاک تو و صبح نشابور
از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی


پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار
فیروزه و الماس به آفاق بپاشی


ای باد سبک سار، مرا بگذر و بگذار
هشدار! که آرامش ما را نخراشی


هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم
اندوه بزرگی ست چه باشی ، چه نباشی...


"علیرضا بدیع"